Shots Nightclub - Cuenca, Ecuador

Ecuador escorts

Looking for "ecuador escorts"?


Watch video => ecuador escorts

What can you find on YouTube:

Shots Nightclub - Cuenca, Ecuador

Articles => ecuador escorts

What articles can you find on Google about ecuador escorts:

Oročena štednja je namijenjena svima koji svoj novac žele oročiti na određeni rok na osnovu jednokratne uplate. Klijent i Banka ugovorom određuju rok na koji se štedni ulog oročava. Period oročenja birate sami kao i valutu u kojoj će se štedni ulog iskazati. Oročeni štedni ulozi se mogu isplatiti odmah po isteku ugovorenog roka ili se može zaključiti novi ugovor o oročenju kada Vi birate da li oročavate ukupan iznos glavnice i kamate ili samo dio tog iznosa. Ukoliko želite da raskinete oročenje prije isteka ugovorenog roka, Banka će Vam to omogućiti bez naknade. U slučaju prijevremnog razročenja, Banka će vam priznati kamatu po stopi u skladu sa Odlukom o kamatnim stopama za prijevremeno razročenje.

Za sva oročenja do 13 mjeseci u slučaju prijevremenog razročenja Banka će priznati kamatu koja važi za avista depozite.

Zavisno od valute i roka oročenja kamatne stope se kreću prema tabeli u prilogu:

Oročena štednja (akcijske kamatne stope)

* Efektivna kamatna stopa jednaka je nominalnoj Datum primjene od 01.11.2016. godine

Obračun kamate kod štednih uloga oročenih na rokove kraće od godinu dana vrši se mjesečno, a pripis kamate po isteku oročenja, odnosno ugovorenog roka. Kod štednih uloga oročenih preko jedne godine obračun kamate se vrši mjesečno, a pripisuje se godišnje, odnosno po isteku oročavanja.

Source: http://www.aod.ba/index.php/bhs/najcesca-pitanja
Najčešća pitanja

Pitanje: Potrebna mi je informacija vezana za visinu osiguranja oročene štednje. Štedim novac kod ProCredit banke, te u Raiffeisen banci, pa me zanima koja količina novca je pokrivena osiguranjem? Da li se računa račun za račun i svaka banka za sebe ili osoba kao osoba može imati odredjenu količinu novca osiguranu?

Odgovor: Iz Vašeg pisma vidljivo je da držite novac kod navedene dvije banke te Vas obavještavamo da su obe banke članice programa osiguranja depozita kod ove Agencije, te su oba depozita osigurana maksimalno do iznosa od po KM 50.000,00 uključujući i kamate. Visinu iznosa osiguranog depozita svojom odlukom utvrđuje Upravni odbor Agencije za osiguranje depozita BiH.

Pitanje: Imam oročene depozite u jednoj banci, jedan u EUR-ima a drugi u KM, molim da mi objasnite, kako su ovi depoziti osigurani i kakva je procedura u slučaju problema sa likvidnošću banke?

Odgovor: Obavještavamo Vas da je princip osiguranja – osiguranje po deponentu po banci članici, što znači da ako u jednoj banci držite više računa Agencija ukupno po svim računima isplačuje KM 50.000,00.

Slučaj isplate osiguranja nastaje kada nadležna agencija za bankarstvo oduzme dozvolu za rad banci članici. Agencija je dužna isplatiti osigurane depozite u roku od 90 dana od dana oduzimanja dozvole za rad banci članici.

Pitanje: Državljanin sam susjedne države Hrvatske i želio bih uložiti novac u banku koja je članica programa osiguranja depozita BiH. Interesuje me da li je moj novac u tom slučaju osiguran, pošto u mojoj državi (Hrvatska) nerezidenti nisu osigurani?

Odgovor: Prema Zakonu o osiguranju depozita u bankama BiH osigurava se depozit fizičkog lica bez obzira na državljanstvo ili nacionalnost, te bi vaš depozit bio osiguran do visine utvrđene Zakonom.

Pitanje: Ako otvorim račun u nekoj banci na sebe i na svoje dvoje maloljetne djece (naravno ja sam tu punomoćnik) da li se to računa kao jedan račun ili tri  to jest da li je osigurano 50.000 KM ili 3 puta po 50.000 KM?

Odgovor: Vi i vaša djeca imate tri računa, te ukoliko se sredstva drže u banci koja je naša članica ova Agencija garantuje isplatu sva tri depozita do 50.000 KM po deponentu po banci članici.

Source: http://www.novabanka.com/Stednja/201/Orocena-stednja.shtml

Leave a Replay

Make sure you enter the(*)required information where indicate.HTML code is not allowed